Skip to main content

Privacy & voorwaarden

De Duurzame Doe Week is een onderdeel van Platform Duurzaam Nederland. De privacy voorwaarden van Platform Duurzaam Nederland zijn van toepassing op de website van De Week van Duurzaamheid. We vinden je privacy belangrijk. Op deze pagina laten we je weten welke informatie we over je verzamelen, waarom en wat we daarmee doen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen.

Platform Duurzaam Nederland, gevestigd aan Graaf Reinoldweg 39, 8084 JG ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Imre Simon is de Functionaris Gegevensbescherming van Platform Duurzaam Nederland. Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Platform Duurzaam Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsgegevens
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gebruikersnaam
– Inloggegevens
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
– Mogelijke interesses, samenstelling huishouden, gegevens over energiegebruik en andere informatie die u zelf deelt in de open velden
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken deze gegevens…

• Om met u te communiceren

We gebruiken de informatie om met u te communiceren over de, voor u relevante, ontwikkelingen op de site. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor communicatie, om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken (bijvoorbeeld om uw wachtwoord te herstellen), om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om over geplande activiteiten te communiceren. Dit doen wij telefonisch, per mail, per nieuwsbrief en per post. Zodoende hebben wij contacten adresgegevens nodig om deze berichtgeving mogelijk te maken.

• Om uw gegevens te beveiligen

We gebruiken sommige gegevens om andere gegevens van u te beveiligen. Denk hierbij aan de combinatie van e-mailadres en wachtwoord.

• Om uw gebruik te laten maken van alle functionaliteiten en diensten op de site

We gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor een account en inschrijving van een huis op de site te kunnen realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die algemeen zichtbaar is voor sitebezoekers en informatie die wij verwerken in de backoffice om onze dienstverlening te kunnen verwezenlijken.

• Om onze financiële administratie vast te stellen

Wij werken samen met gemeenten, provincies en andere organisaties en ontvangen hiervoor een financiële bijdrage. Om te kunnen factureren verwerken wij bedrijfs- en financiële gegevens.

• Om geaggregeerde statistieken aan gemeentes en provincies te geven

We maken geaggregeerde overzichten van de resultaten. Die verstrekken we aan gemeentes en provincies, om te evalueren. Die overzichten bevatten: Het aantal bezoekers van de website, het aantal ingevulde formulieren en dus deelnemers, woonplaats en indien aangegeven andere gegevens die relevant zijn.

• Om back-ups te maken

We slaan een kopie van onze gebruikersdatabase op als back-up. Al onze back-ups worden versleuteld opgeslagen en worden na een maand verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform Duurzaam Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De (persoons)gegevens die gedeeld worden d, blijven bewaard zolang toestemming wordt verleend door desbetreffende inwoner. Bij verwijdering van het eventuele profiel op de website, worden deze gegevens maximaal 2 jaar bewaard, voordat ze definitief verwijderd worden uit ons systeem. De persoonsgegevens, die wij bewaren om contact te kunnen blijven leggen met personen en instanties, worden maximaal 7 jaar bewaard.

Beveiliging van het delen van persoonsgegevens

Platform Duurzaam Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform Duurzaam Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platform Duurzaam Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Platform Duurzaam Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.civicuk.com/cookie-control

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Duurzaam Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. . Platform Duurzaam Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform Duurzaam Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom hebben we een Coördinated Vulnerability Disclosure (CVD) beleid geïmplementeerd. Op de website van Platform Duurzaam Nederland leest u het gehele CVD-beleid.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 februari 2023.