Skip to main content

Lespakketten

Wil je aan de slag met duurzaamheid in de klas?

Als docent mag je zelfstandig en gratis gebruik maken van onderstaande lespakketten over verschillende thema’s rondom de transitie naar een duurzame wereld!

Morgenland

Doelgroep: vmbo, havo, vwo, mbo

Vakken: techniek, natuurkunde, maatschappijleer, biologie

Thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie

Meer informatie

De film Morgenland is het verhaal over de grootste uitdaging voor iedereen in deze tijd: onze energietransitie naar 2050. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Redden we dat in die tijd? Voor welke duurzame energiesoorten kiezen we? Wat verandert er in mijn leefomgeving?

De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. Morgenland is geschikt voor alle klassen van de middelbare school. Aan het eind van de les begrijpen de leerlingen waarom de energietransitie nodig is en welke impact dit heeft op hun leven.

Film en lesmateriaal voor verschillende niveaus zijn gratis te downloaden.

Natuurcrisisquiz

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs

Vakken: biologie, scheikunde, maatschappijleer

Thema’s: natuur, stikstof, biodiversiteit

Meer informatie

Omschrijving:
De Natuurcrisisquiz gaat over stikstof in Nederland. Aan de hand van de 15 vragen in de PowerPointpresentatie ontdekken leerlingen waar de stikstofcrisis in Nederland over gaat en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Dit lespakket is ontwikkeld door Greenpeace

Introductieles plasticsoep

Doelgroep: vmbo-t, havo onderbouw

Vakken: biologie, verzorging, mens en maatschappij, maatschappijleer, scheikunde, aardrijkskunde, natuurkunde, science, mentorles

Thema’s: plastic, afval

Meer informatie

Deze introductieles gaat over de omvang, de bronnen en de gevolgen van plasticsoep. Ook de uitdagingen van recycling komen aan de orde en wat je zelf kunt doen om je plasticgebruik te verminderen.

Dit lespakket is ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation.

Plasticvrije Toilettas

Doelgroep: vmbo-t, havo onderbouw

Vakken: biologie, verzorging, mens en maatschappij, maatschappijleer, scheikunde, mentorles, culturele en kunstzinnige vorming, drama, burgerschapsonderwijs, mentorles

Thema’s: plastic, afval

Meer informatie

In de les Plasticvrije Toilettas checken de leerlingen hun toilettas op producten met microplastics en op plastic wegwerpverpakkingen. Ook bekijken ze plastic glitters onder de microscoop. Ze bedenken, maken en filmen alternatieven voor producten met plastic.

Dit lespakket is ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation.

Plastic Music

Doelgroep: vmbo-t, havo onderbouw

Vakken: culturele en kunstzinnige vorming, handvaardigheid, kunst, muziek, techniek, burgerschapsonderwijs

Thema’s: plastic, afval, circulaire economie

Meer informatie

Tijdens de les Plastic Music bouwen leerlingen muziekinstrumenten van plastic zwerfafval. Ook maken ze een instructiefilmpje waarin ze laten zien hoe ze de instrumenten hebben gemaakt. Huiswerktip: Laat de leerlingen de YouTube playlist Plastic Music alvast bekijken.

Dit lespakket is ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation.

Aan de slag met afval

Doelgroep: onderbouw vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwo

Vakken: aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, Nederlands, mentorles

Thema’s: afval, zwerfafval, recycling

Meer informatie

Aan de slag met afval is een vakoverstijgend project over zwerfafval. De leerlingen ontdekken wat de oorzaken en gevolgen van zwerfafval zijn, op welke plekken in de omgeving van school veel zwerfafval ligt, hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen en ruimen zwerfafval op. Daarnaast zorgt het project ervoor dat leerlingen zich bewust worden van het feit dat veel afval gerecycled kan worden. Door het recyclen van grondstoffen is het niet of in elk geval minder nodig om fossiele bronnen aan te boren.

Uitlegvideo’s over dijken

Doelgroep: voortgezet onderwijs

Vakken: aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, techniek, maatschappijleer

Thema’s: klimaatadaptatie, water, dijken

Meer informatie

Dijken zijn belangrijk voor Nederland. Door het veranderende klimaat, moeten ook onze dijken verder worden ontwikkeld. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft vier korte en boeiende uitlegvideo’s gemaakt voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Daarin worden de volgende vragen beantwoord:

Hoe zou Nederland eruitzien zonder dijken?
– Dijken versterken, hoe doe je dat?
– Kunnen dijken stuk?
– Wie gaat er over onze dijken?

Inspiratiekaarten over klimaatadaptatie

Doelgroep: voortgezet onderwijs

Vakken: kunst, natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde, wiskunde, maatschappijleer, biologie, Nederlands, Engels

Thema’s: klimaatadaptatie, droogte, water, hitte, overstromingen, wateroverlast

Meer informatie

Omschrijving:
Met de inspiratiekaarten over klimaatadaptatie kun je in de klas direct aan de slag. De thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen worden duidelijk uitgelegd. Per vak worden de relevantie van het thema, lesideeën, bronnen en actualiteiten gedeeld.

De inspiratiekaarten klimaatadaptatie zijn gemaakt door de gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, SME en ANMEC.

You’ve got the Power

Doelgroep: voortgezet onderwijs

Vakken: aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen

Thema’s: energietransitie, energie

Meer informatie

Omschrijving:
You’ve got the power is een serious game over de energietransitie. Leerlingen leren waarom de energietransitie relevant en urgent is, leren (strategisch) samenwerken, vooruitkijken, investeren en plannen en gaan achteraf op zoek naar hun eigen (toekomstige) rol.

Op de website vind je een uitgebreide docentenhandleiding, een voorbereidende les en een afsluitende les.

You’ve got the power is een lespakket van Eneco.