Skip to main content

Natuurcrisisquiz

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs

Vakken: biologie, scheikunde, maatschappijleer

Thema’s: natuur, stikstof, biodiversiteit

Meer informatie

Omschrijving:
De Natuurcrisisquiz gaat over stikstof in Nederland. Aan de hand van de 15 vragen in de PowerPointpresentatie ontdekken leerlingen waar de stikstofcrisis in Nederland over gaat en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Dit lespakket is ontwikkeld door Greenpeace

Onderbouw HAVO, Onderbouw Praktijkonderwijs, Onderbouw VMBO, Onderbouw VWO