Skip to main content

Aan de slag met afval

Doelgroep: onderbouw vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwo

Vakken: aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, Nederlands, mentorles

Thema’s: afval, zwerfafval, recycling

Meer informatie

Aan de slag met afval is een vakoverstijgend project over zwerfafval. De leerlingen ontdekken wat de oorzaken en gevolgen van zwerfafval zijn, op welke plekken in de omgeving van school veel zwerfafval ligt, hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen en ruimen zwerfafval op. Daarnaast zorgt het project ervoor dat leerlingen zich bewust worden van het feit dat veel afval gerecycled kan worden. Door het recyclen van grondstoffen is het niet of in elk geval minder nodig om fossiele bronnen aan te boren.

Onderbouw HAVO, Onderbouw VMBO, Onderbouw VWO